Bakanlığımız merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna, 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS (A) Grubu Sınavında (KPSSP59) puanı 70 ve üzeri olanlar arasından Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınmasına 17/06/2016 tarihli Bakan Onayı için tıklayınız.