İsrafil SOYDAN
İl İdare Kurulu Müdür V.
 
ÖZGEÇMİŞİ
        
        1974 Artvin doğumludur. İlkokulu Gazi İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Artvin İmam Hatip Lisesinde, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.
        1997 yılında memuriyete başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 
 
 
 
GÖREVLER
 
1)4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin (Atanmışlar ve Seçilmişler dâhil ) işlemiş
oldukları suçlardan dolayı Yargılanma iş ve işlemleri;

2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların işlemiş oldukları suçlardan
olayı Disiplin Suçları iş ve işlemleri;

3) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim kanunu uyarınca; Yükseköğretim kuruluş ve kurumlarının 657
sayılı Devlet Memurları kanuna tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini
yaptıkları sırada işlemiş oldukları suçlarla ilgili iş ve işlemler

4)5442 sayıl İl İdaresi Kanunu hükümlerince Yeniden Köy, Belediye, İlçe ve İl Kurulması,
kaldırılması, yer ve isim değişmesi iş ve işlemleri.

5) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerince Köyler, Bucaklar, Belediyeler, İlçeler ve İller
arasındaki sınır ihtilaflarının çözülmesi iş ve işlemleri.

6)5434 ve 5510 Sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlardan emekli olanların bakmakla
mükellef oldukları eş ve çocuklarının muhtaçlıklarının araştırılması iş ve işlemleri

7)3091 sayılı yasa gereğince Bağa, Bahçeye, yola, suya, mera’ya, İkametgâh’a ve diğer
Gayrimenkullere yapılan tecavüzlerin önlenmesi iş ve işlemleri

8) Köy, Bucak, Belediye, İlçe ve İldeki Alt birimlerin(Mezra-yayla ve diğer yerleşim yerlerinin)
hizmet görmesi bakımından yeniden isimlendirerek Bağlı statüsüne çevrilmesi iş ve işlemleri

9) MEN VE TAHLİYE iş ve işlemleri

10) Barajların Kurulduktan sonra Baraj Mücavir Alanları içerisinde kalan kamulaştırma Kararları
ile ilgili iş ve işlemleri.

11)1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince iş ve işlemler

12) Gizli Haritaların saklanması ve kullanılması iş ve işlemleri

13) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince verilen iş ve işlemler

14) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince verilen İdari Para Cezası verilmesi iş ve işlemler

15) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince ad ve soyadı değişikliği kararları

16) 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince verilen iş ve işlemler